1575

handtekeningen
tot nu toe.

Logo LAD Logo FMS

Accepteert u dat uw werkgever pensioen achterhoudt?

GGZ Nederland blijft vasthouden aan het standpunt dat er geen reden is om werknemers met een bruto jaarsalaris van meer dan 100.000 euro te compenseren voor de pensioenaftopping.

Via deze online handtekeningenactie laat ik weten dat ik daar NIET mee akkoord ga en dat ik een structurele teruggave wil van 100%. Werkgevers en werknemers hebben immers afgesproken samen bij te dragen aan een goed pensioen. Werkgevers mogen die afspraak niet zomaar eenzijdig wijzigen.

Deze handtekeningenactie is een initiatief van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Federatie Medisch Specialisten. De komende tijd blijven wij compensatie van de pensioenaftopping agenderen bij GGZ Nederland. Met uw ondertekening staan we sterker, dus teken nu en wijs ook uw collega’s op deze petitie!

Wat houdt de pensioenaftopping in?
Sinds 1 januari 2015 kunnen werknemers over het salarisdeel boven 100.000 euro bruto niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen via hun werkgever. Zowel het werknemers- als werkgeversdeel van de premie wordt daardoor verlaagd. Werkgevers in de ggz steken het werkgeversdeel van de premie nu in eigen zak: werknemers zien dat dus niet terug.

Wat zijn de gevolgen voor u?
Een voorbeeld: Bianca is een psychiater van 42 jaar en verdient ca. 117.000 euro bruto. Op grond van de huidige wetgeving werkt zij door tot haar 67ste. Omdat ze wordt afgetopt op 100.000 euro, mist ze jaarlijks, gedurende 25 jaar, pensioenopbouw over 17.000 euro. De werkgever zou daar tot voor kort 11,75% premie over hebben betaald, dus over 25 jaar mist ze ruim 50.000 euro bruto aan niet-ingelegde pensioenpremie. In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met indexering.

Meer weten over de pensioenaftopping? Download dan onze factsheet en agendeer het onderwerp ook bij uw werkgever. Werkgevers van ggz-instellingen vormen namelijk samen GGZ Nederland, en dus is het belangrijk om de druk op te voeren.